Anmälan casekväll JM

Casekväll med JM
Max 5 personer per grupp.
Anmälan är bindande. Jag intygar att jag kommer närvara på casekvällen. *