Ansökan till Värd

Ansökan till värd - SE

Jag söker främst

Välj värdroll i prioritetsordning efter önskemål. Observera att årets mässa kommer bli väldigt annorlunda och roller kommer vara annorlunda från förra året. Vissa uppgifter kommer att falla bort medan andra tillkommer. Därför kan vi inte lova att alla roller kommer vara som beskrivna eller som tidigare år.
Observera att du inte är garanterad det företag du önskar eller att detta är relevant för årets mässa.
Berätta varför du vill engagera dig i Lava 2021 och vilka förväntningar du har för mässan.
Skriv relevanta erfarenheter som gör att du passar som värd.
Nämn gärna tidigare erfarenheter där du har behövt hantera stress.
Observera att du behöver betala THS kåravgift och gå en utbildning på S-sektionen för att kunna engagera dig i Lava
Storleken kan upplevas som aningen liten
Notera att all mat under Lavas tillställningar är vegetarisk.
Skickar