Anmälan casekväll PE

Casekväll med PE
Anmälan är bindande. Jag intygar att jag kommer närvara på casekvällen. *