Kontaktperson

Sanna Flyckt

Email

sanna.flyckt@akademiskahus.se
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Hållbarhet och samhällsfrågor står högt på vår agenda. Vi är nyfikna på olika perspektiv och vet att olika personligheter, kompetenser och erfarenheter gör oss bättre. Våra kollegor är bokstavligt talat med och bygger framtiden, med innovativa lärandemiljöer och nya tekniska lösningar så att hela världen kan mötas på våra campus.

Antal anställda i Sverige

550 anställda

Antal anställda i världen

anställda