Kontaktperson

Désirée Holmberg

Email

desiree.holmberg@arcona.se
Arcona är en idé om att utmana det traditionella och tillsammans bygga bättre resultat. Arcona är ett företag verksamt inom byggnation och fastighetsutveckling. Vi bygger och utvecklar kommersiella fastigheter i Storstockholm och Uppsala med bl.a. kontor, köpcentrum, skolor, idrottshallar och hotell. Våra kunder är fastighetsägare, kommuner, investerare och kommersiella hyresgäster. För att åstadkomma korta beslutsvägar har vi valt att organisera oss i en platt organisation. På så sätt är det kort väg mellan beslut och verkställan. En av Arconas hörnstenar är Leanfilosofin, som innebär att vi tillämpar industrins kostnadseffektiva och resurssnåla processmetoder för att uppnå kundfokus och hög kvalitet. Arcona ingår i Veidekke-koncernen.

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

155 anställda

Antal anställda i världen

0 anställda