Kontaktperson

Linda Wadeborn

Email

linda.wadeborn@btb.se
BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggsektorn. Vi är idag drygt 170 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Lund och Örebro. Vi har bred erfarenhet inom olika projektområden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Våra projekt omfattar alla skeden inom husbyggnadsområdet. Vår inriktning är på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning samt geoteknik. Vi värderar våra medarbetare och deras kompetens högt. Vi satsar kontinuerligt på utveckling och kvalitet. Vi försöker alltid hitta förbättringsområden samt ta del av de senaste programvarorna, inom byggteknik och geoteknik. Vi vill att varje medarbetare ska känna delaktighet och vilja vara med och driva företaget framåt.

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

170 anställda

Antal anställda i världen

0 anställda