Kontaktperson

Camilla Sjögren

Email

camilla.sjogren@catella.se
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning. Företaget har 29 kontor i 14 länder med cirka 550 anställda. Genom en paneuropeisk plattform med global räckvidd erbjuder Catella lokal expertis och kundanpassade tjänster inom fastighets- och alternativa investeringar, främst riktade till professionella investerare. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Corporate Finance, Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds. Omsättningen de senaste tolv månaderna uppgick till 2,5 miljarder SEK och förvaltade tillgångar var 140 miljarder SEK (Q3 2020). Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Antal anställda i Sverige

80 anställda

Antal anställda i världen

580 anställda