Kontaktperson

Erik Henckel

Email

erik.henckel@eskilstuna.se
Vad gör vi på Stadsbyggnadsförvaltningen? Vi ansvarar för planering av den fysiska miljön genom detalj- och översiktsplanering. Vi jobbar också med grönplanering, trafikplanering, projektering, bygglov och GIS. Förvaltningen är en viktig pusselbit i kommunens arbete med att skapa en levande, trygg och hållbar stad. Stadsplaneringen i Eskilstuna leds av utvecklingsenheten och planavdelningen. Utvecklingsenheten arbetar med planeringen på en översiktlig nivå genom framförallt översiktsplan medan planavdelningen har fokus på mer detaljerad nivå genom detaljplaner.

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

anställda

Antal anställda i världen

anställda