Kontaktperson

Marie Arnberg

Email

marie.arnberg@stenvalvet.se
Stenvalvet - ett av de ledande bolagen inom ägande, förvaltning & utveckling av samhällsfastigheter. Ett hundratal fastigheter, ca 620 000kvm till ett marknadsvärde om ca 13Mdr där samhällsservice som boende för äldre, rättsväsende, vård och skola bedrivs av företrädesvis stat, kommun och region som hyresgäst. Ägare är; Kåpan Pensioner, Kyrkans Pensionskassa och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Vi arbetar för att skapa goda & långsiktiga relationer till våra hyresgäster. Vi finns lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge hyresgästerna snabb återkoppling. Vårt arbete & relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare präglas av att vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla.

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

45 anställda

Antal anställda i världen

0 anställda