Kontaktperson

Tobias Jensen och Per Olsson

Email

fouhandl@abe.kth.se
Vill du fördjupa dig inom ditt ämnesområde och ägna dig åt självständig forskning i en stimulerande miljö? Som doktorand på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är du med och formulerar problem och hittar lösningar på komplexa samhällsutmaningar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. I forskarutbildningen ingår både arbete med ett självständigt forskningsprojekt och kurser inom ett av skolans nio doktorsprogram. Du ingår i en forskargrupp och får handledning av erfarna forskare. Våra forskargrupper arbetar både nationellt och internationellt vilket ger goda möjligheter både till studier utomlands och en framtida internationell karriär. KTH annonserar doktorandtjänster fem gånger om året.

Antal anställda i Sverige

700 anställda

Antal anställda i världen

anställda