Kontaktperson

Sarah Nilsson

Email

sarah.nilsson@norconsult.com
Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Tillsammans är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i kreativitet och samarbete. Vår bredd av samverkande specialister ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek. Tillsammans i koncernen är vi cirka 4400 medarbetare med kontor och uppdrag världen över, varav över 830 medarbetare arbetar i Sverige.

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

830 anställda

Antal anställda i världen

4400 anställda