Kontaktperson

Maryam Al-Sahaf, Anna Hellström, Mattias Aldrin, Cecilia Sedvall

Email

Varje år växer Stockholms stad med 15 000 människor och snart närmar vi oss 1 miljon invånare. En växande och levande stad behöver bostäder, arbetsplatser, skolor, handel, service, idrott och kultur. Men även närhet till parker, natur och vatten. Genom stora och små stadsutvecklingsprojekt bygger vi en stad för dagens och morgondagens invånare. Var med och bidra hur framtidens Stockholm ska utvecklas och växa!

Vi erbjuder

Antal anställda i Sverige

anställda

Antal anställda i världen

anställda