Sveriges nationella miljömål har som målsättning att vi tillsammans ska kunna lämna vidare ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästkommande generation. Lavaprojektet är inspirerade av de nationella miljömålen och målsättningen är att reducera projektets totala miljöpåverkan efter bästa förmåga.

Med vägledning av Håll Sverige Rent har projektet kontinuerligt arbetat med miljöfrågor inom kategorierna: planering och kommunikation, smarta inköp, hantering och planering av avfall, nedskräpning, transporter, mat och dryck för att göra Lava 2020 till ett Miljömärkt Event.

Miljömärkt Event är en diplomering skapad av Håll Sverige Rent för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen i samband med event. Ett event som godkänts som ett Miljömärkt Event har granskats av Håll Sverige Rent och uppfyller alla kriterier i diplomeringen.

Vill du veta mer om Lavas miljöarbete, se vår miljöpolicy HÄR eller kontakta Elina, projektledare Lava 2020, projektledare@lavakth.se.