Lava har som alltid, även i år, ett stort fokus på miljöpåverkan och klimatet men även på att alla som deltar under mässan ska känna att det är en säker och trygg miljö att vistas i. Vi är måna om att de som bidrar till mässan ska läsa igenom och ha koll på våran Environmental Policy samt Harassment and Safety Policy. Är du nyfiken? Läs dem gärna!

Med årets digitala mässa är förutsättningarna för en trygg miljö lite annorlunda men vi vill fortsatt trycka på att Lava har noll tolerans mot alla typer av trakasserier, även över internet. Känner du dig felaktigt behandlad på något vis vill vi gärna att du kontaktar oss. Läs mer om hur du kan gå tillväga i vår Harassment and Safety Policy!

Så länge önskar vi dig en fantastisk mässa!