Lavas nya hemsida är här! Lava 2019 gjorde en storsatsning på hållbarhet genom att minska pappersanvändandet och göra en digital katalog. Lava 2020 kommer följa digitaliseringstrenden och har nu utvecklat en helt ny hemsida som ska föra studenter och företag närmare varandra. Vår ambition är att länka samman studenter och företag med varandra, såväl på mässan som digitalt.