Miljöarbete

För Lava är miljöarbetet viktigt. Vi tror att vi, genom att ta ställning, kan visa Samhällsbyggnadsbranschen vad som är viktigt för dagens studenter. 

Här kan du läsa om Lava 2022:s miljöarbete.

Miljöpolicy

Genom vår miljöpolicy kan arbetet förankras. Policyn fungerar även som våra miljömål. Vår strävan är att alltid följa denna policy samt att våra utställare ska göra det samma.

Utställare

För Lava 2022 är miljöarbetet viktigt och en stor del av detta arbete är företagen som ställer ut på mässan den 10 februari. Vi tycker därför att det är viktigt att specificera vad vi i miljöväg förväntar oss av utställande företag.

Tillsammans kan vi göra skillnad!