Ett annorlunda år medföljer att värdrollerna kommer att se lite annorlunda ut. Lava har därför haft en frågestund på Instagram, där vi gav våra följare möjligheten att ställa frågor till oss. Här nedan kan du läsa frågorna och svaren!

Hur många företagsvärdar tar ni in i år?
20 stycken där vardera värd kommer ha kontakt med ca. 3 företag!

Hur kommer arbetet som företagsvärd se ut nu när mässan till stor del eller helt och hållet sker på distans? 
Innan mässan kommer man som vanligt ha kontakt med sina företag och i år se till att de är på rätt spår inför den digitala öppningen, På lavadagen ska värden se till att företaget har checkat in och att allt fungerar. Företagsvärden finns även till för att hjälpa både företaget och studenter vid problem gällande digitala mässa.

Kommer man fortfarande ha chans att lära känna nya människor om man är värd i år?
Ja! I år kommer alla delaktiga i projektet samarbeta mer mellan och utöver sina roller. Man kommer arbeta nära sin egen GA och grupp, men också med värdar inom andra roller på mässan.

Hur skiljer sig rollen som värd i år mot tidigare år?
I år så innebär värdrollen mycket samarbete mellan de olika rollerna, och att man hjälper till där hjälp behövs under mässodagen. Mycket av de eventen innan lava kommer ske helt digitalt, men vi hoppas fortfarande kunna arbeta fysiskt med material kring den digitala plattformen. På så sätt behövs fortfarande värdar som hjälper till med arbetet i Nymble. Detta kan handla om assistans vid digitala evenemang och sändningar, förflyttning av sådant som ska användas, kontakt med företagen och studenter, samt arbetet med loungen.

Kommer arbetsbördan och tidsåtgången som värd skilja sig från tidigare år?
Det är lite svårt att säga i förväg men vi har anpassat antalet värdar till mängden arbete så det kommer inte skilja sig så mycket!

Tar det mycket tid att vara värd? 
Lava är ett engagemang som är intensivt över två dagar, den 10e och 11e februari. Utöver det så förväntas man delta under två informationstillfällen, samt hålla god kontakt med sin GA.

Vad har logistikvärdar för uppgift nu när montrarna är online?
Eftersom vi i år har en digital mässa så kommer vi inte ha hand om leveranser av företagens montrar. Däremot så måste allt som ska göras i Nymble sättas upp och förflyttas av Lavas arbetstrupp, såsom möblering och teknik!

Kommer man kunna besöka mässan fysiskt i år? 
Mässans montrar kommer vara på en digital plattform men beroende på hur läget ser ut i februari kommer vi anpassa aktiviteten i Nymble. Förhoppningsvis kan vi ha en lounge, paneldebatter live m.m.

Hur går det för er?
Det går bra! Vi är glada att få arbeta med nya, innovativa lösningar och kunna leverera mässan på ett nytänkande sätt! Det känns även väldigt kul att vi fortfarande kan involvera flera s-studenter i projektet!