Schema

Mässan är öppen 09-16

Paneldiskussion 1

Framtidens gemensamma transporter

10 februari
09:30 – 10:25

Paneldiskussion 2

Det gemensamma klassrummet

10 februari
10:45 –  11:40

Lunchföreläsning

Don-orden snackar ledarskap

10 februari
12:00 – 13:00

Paneldiskussion 3

Demokrati + Gemenskap = ?

10 februari
12:00 – 13:00

Paneldiskussion 4

Klimatförändringar och våra gemensamma strukturer

10 februari
14:30 – 15:25